Psykoterapi

Erika Henriksson
  • Psykoterapi
  • Stödjande samtal
  • Krisbearbetande samtal

Kontakt och Tidsbokning
erikaterapi@gmail.com
070-367 89 44
Hemsida >>

Psykoterapi med Erika Henriksson

Erika Henriksson är utbildad socionom i grunden (examen -92) och har lång erfarenhet av arbete med människor som behöver stöd och hjälp till förändring. Hon har arbetat med såväl barn som vuxna, med enskilda såväl som par i samtal. En djupgående personlig och professionell utveckling och vidareutbildning har lett fram till att hon nu arbetar i privat mottagning som Legitimerad Psykoterapeut.

”Samtalet och mötet är det centrala, oavsett om du behöver en kortare eller längre tids psykoterapi. Ett sätt att beskriva psykoterapi är att den kan innebära att man får sällskap dit det känns för svårt att gå ensam, det skapar både inre och yttre förändring men också acceptans för det som är och har varit. Jag möter dig som professionell och som medmänniska.

Behandlingen anpassar jag efter den som kommer till mig. Eftersom jag har en mängd olika kunskaper och verktyg och är van att möta många olika symtom och problem så kan vi anpassa och successivt utvärdera så att terapin passar just dina problem och behov, din takt och personlighet. Som i grunden psykodynamiskt skolad arbetar jag via relationen. Med den basen arbetar jag utifrån mina utbildningar i Affektfokuserad psykoterapi, Compassion-fokuserad terapi, Kognitiv terapi, Kognitiv-beteende terapi och Symboldrama.

Förutom psykoterapi har jag också lång erfarenhet av yoga och meditation, är utbildad yoga- och meditationslärare (Kundaliniyoga) med vidareutbildning i bland annat yoga för stressrelaterade besvär och smärta, Hormonyoga, Yin Yoga, Yoga Nidra och Mindfullness.

Naturligtvis arbetar jag under strikt sekretess och när du vänder dig till en av Socialstyrelsen Legitimerad psykoterapeut är du garanterad en hög kompetens och patientsäkerhet.”

keyboard_arrow_up