Naturterapi

Karin Bröms
  • Naturterapi
  • Coaching

Kontakt och Tidsbokning
kb@karinshandkraft.se
070-626 33 22
Hemsida >>

Naturterapi med Karin Bröms

Verksam som Naturterapeut i Borlänge (sedan 2005) och i Stockholm (sedan 2011). Studerat på Biopatiakademin, vidareutbildad inom Alternativ medicin, Dipl Coach.

”Jag har varit verksam i 15 år som terapeut och arbetar enligt den Biopatiska synsättet. Att hjälpa kroppen att hjälpa sig att läka med hjälp av kost och tillskott. Jag använder mig av mätning med Biotron där jag mäter upp brister av mineraler vitaminer och statusen på matsmältning, hormoner och olika organ m m. Utifrån mätningen gör jag en individuell plan för läkning. Återförsäljare av Natural Life Aminosyror.”

Vad är Naturmedicin?
Naturmedicin är en komplimentär eller alternativ behandlingsmetod som bygger bland annat på kroppens självläkande förmåga. Metoden focuserar på anledningen till sjukdomen och att hela människan ska behandlas utan att skadas. En behandlingskur kan till exempel bestå i ett ändrat levnadssätt eller kosthållning och de preparat som ges hämtas oftast ur växtriket.

Det finns många olika terapier men grundstommen är:
1. Diet
2. Mineralterapi
3. Vitaminterapi
4. Immunterapi
5. Dränering (biologisk avgiftning)

Metoden är inte bara avsedd för sjuka människor, utan även i förebyggande syfte för att bevara hälsan.

Hur jag jobbar
Du bokar en tid för en första konsultation. Då mäter jag av energin i kroppen med hjälp av en maskin kallad Biotron, som indikerar om det finns en brist. Jag mäter vitaminer, mineraler, fettsyror, enzymer, probiotika, samt tittar på status i organ, immunförsvar och körtlar mm. Utifrån de brister som finns lägger jag upp ett personligt program som kan innehålla kostomläggning och terapeutiska doser av vitaminer, mineraler och olika örtpreparat. Detta för att stärka utrensningsorganen i kroppen och på så vis få en självläkning och allmän stärkning. Vi bokar ett återbesök inom två månader för att då mäta dina brister igen och se resultatet av de åtgärder som gjorts. Vad du söker för och hur länge du haft besvären avgör antalet återbesök. Du har möjlighet att få råd och konsultation per telefon mellan dina besök vid behov.

Varför blir man sjuk?
Medfödda faktorer – den ärftliga faktorn är sällan den enda orsaken men olika typer av påverkan utifrån kan utlösa eller förstärka de medfödda defekterna.
Fysiska faktorer – som mekaniska skador till exempel ett brutet ben, blödningar efter olycka men även brist på frisk luft, motion och sömn.
Biologiska faktorer – sjukdom kan orsakas av mikroorganismer såsom virus, bakterier och svamp. Vi har även många mikroorganismer som vi lever i symbios med men som kan leda till dysbios.
Kemiska faktorer – bristtillstånd (underskott) eller förgiftningstillstånd (överskott)
Mentala faktorer – stress och negativa tankemönster påverkar din fysiska kropp.

Hur blir man frisk?
Diet – anpassa dieten efter individen.
Vitamin och Mineralterapi – fyll på brister i kroppen.
Immunterapi – att stödja kroppens egna utrensningsorgan.
Dränering – att rensa ut toxindepåer i kroppen.

keyboard_arrow_up