Vårschema 2018

22 januari-10 juni (vecka 4-23)

Vårterminen startar måndag 22 januari med flera nyheter
både vad gäller lärare och klasser.

Vårt schema >>

Foto: Åsa Liffner