Helen Wikberg

P1050550_stor
• Mediyoga
• Mindfulness
Instruktör i MediYoga och Mindfulness,  Coach – Stress och Utbrändhet med yoga som verktyg, undersköterska, taktil massör, grundkurs i Gestaltterapi, grundkurs i Motiverande samtal.
Jag har praktiserat MediYoga sen 2010 och mindfulness sen 2013. Jag har egen erfarenhet av stressrelaterad ohälsa. Yoga och mindfulness är en viktigt ingrediens i mitt liv för att skapa bättre balans.