Andreas Winberg

Skicka e-post

• Hathayoga
• Integral yoga
• Thai Yoga Massage

Den yogatradition som jag är utbildad i grundades av Swami Sivananda och kallas för integral yoga, därför att den utöver hathayogan även lägger stor vikt vid andra klassiska indiska yogavägar, såsom exempelvis bhakti- och jñanayoga.

Centrala inom denna form av hathayoga är asanas, som gärna hålls lite längre, men den inkluderar i regel också pranayama, andningsövningar.

Jag undervisar gärna klasser med ett meditativt fokus, med mantrasång eller med ganska hög intensitet, men anpassar självklart efter gruppens nivå och önskemål.

I min egen praktik kombinerar jag hathayoga med annan träning (helst i skogen) för mitt fysiska välmående, men ser detta inte som ett mål i sig, utan som en förutsättning för att kunna gå djupare in i mig själv och nå inre frid.
Den viktigaste inspirationen på denna väg finner jag i advaita-mästare såsom Sri Ramana Maharshi och Sri Nisargadatta Maharaj.