värmdö yogacenter Håkan Friedel stressupproret

Stressupproret med Håkan – söndag 29 nov kl 14-16
Hur ofta hör du inte dig själv säga att du jobbar för mycket? För många är vardagen en ständig balansgång mellan prestation, omgivningens krav och egna förväntningar. Teknik, valmöjligheter och ett ständigt flöde av erbjudanden om aktiviteter och konsumtion förvandlas till ett ständigt brus i hjärnan. Att se beteendemönster och förstå känslomässiga mönster är början på att förstå vår plats i stress-samhället. Vad är det för mönster som vi ständigt återskapar?

Med inspiration av den japanska kulturen lär Håkan Friedel oss hur vi genom medvetenhetsträning, fokus och självkännedom kan prestera på en högre nivå utan att för den skull uppleva stress. Genom att ta ansvar för våra liv skapar vi den livskvalitet som vi alla eftersträvar. Små korta övningar på några minuter kan, om vi upprepar dem regelbundet, bli det som gör skillnaden mellan att bli utbränd och att kunna stå stadigt i livet även om det stormar runtomkring oss.

PRIS: 300 kr
TID: Söndag 29 november kl 14-16
ANMÄLAN: boka@varmdoyogacenter.se

Ladda ner informationen i PDF-form här >>

LÄRARE: HÅKAN FRIEDEL
har sedan tonåren studerat kampkonster, yoga, meditation, tai chi och olika kroppsterapier.
Han undervisar bl a i Zenmeditation och Tai Chi och har under många år arbetat med och föreläst för allt från höga chefer på internationella företag till grupper med kroniskt sjuka som blivit utförsäkrade eller långtidsarbetslösa.